zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy dla opiekuna

*Pole „nazwa zespołu” umożliwia nam rozpoznanie zespołów składających się z ucznia i nauczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres email, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, wizerunek) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu EKO GWIAZDA. Dane osobowe przetwarza firma Kawałek Świata- Media z siedzibą przy ul. Ładnej 4-6, 31-444 Kraków, NIP: 678-197-90-73 wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, co uwzględnia także mailową i telefoniczną komunikację z uczestnikami. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, którą mogę wycofać w każdym czasie. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do rozstrzygnięcia konkursu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Wiem, że mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG oraz nie będą wykorzystywane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w celu profilowania.

Akceptuję |regulamin|

zgłoszenie