Woda

Bez wody nie ma życia, ale tylko 1% zasobów wodnych na Ziemi nadaje się do spożycia. Aż 97% wody na Ziemi jest słona i nie można jej użyć do picia dla ludzi i zwierząt. Pozostała część jest zmagazynowana w lodowcach i lodach Arktyki i Antarktyki. Zmiany klimatyczne prowadzą do tego, że staje się jeszcze cenniejszym dobrem, które wymaga szczególnej ochrony.

Woda to dobro wspólne

Na całym świecie 12 proc. wody słodkiej zużywanej jest na cele komunalne, 19 proc. wykorzystywane jest w przemyśle, a 69 proc. w rolnictwie. W rezolucji z 2005 r. ONZ uznało, że dostępność czystej wody jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość, a dostęp do czystej wody jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących w przyszłości o rozwoju społecznym i ekonomicznym krajów. W 2010 r. ONZ uchwaliło, że dostęp do czystej wody i sanitariatów to prawo człowieka. Bez zapewnienia ludziom dostępu do czystej wody wiele praw człowieka nie może być realizowanych.

Woda w Polsce

Prawie połowa największych światowych rzek jest zanieczyszczona lub zagraża jej wyschnięcie. Polska zajmuje 22 miejsce w Europie pod względem dostępu do wody. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na mieszkańca Polski przypada 1500 m3/rok. W Europie jest to średnio trzy razy tyle – 4560 m3/rok. Europejska Agencja Środowiska (EEA) opracowała wskaźnik, który mierzy stosunek poboru wody do jej zasobów (WEI – Water Environment Index). Stres wodny występuje wtedy, gdy WEI przekroczy wartość graniczną: 0,16. Wartości powyższe wskazują na niedobór wody. W Polsce wskaźnik to średnio 0,2.

Nie mamy aż tak wiele zasobów wodnych. Osuszane są bagna i mokradła, które są naturalnym rezerwuarem wodnym. Krótkotrwałe, gwałtowne ulewy utrudniają przenikanie wody w głąb gleby. Marnujemy wodę w domach podczas codziennych czynności, ogromna ilość wykorzystywana jest również w przemyśle. Każde działanie i zmiana przyzwyczajeń to ochrona zasobów wodnych. Dlatego tak ważne są nasze wybory jako konsumentów. Mamy wpływ na to, jak zrealizujemy swoje potrzeby, a tym samym – ile wody zostanie zużyte przez przemysł i rolnictwo do produkcji żywności, pojazdów, elektroniki, ubrań itd.

Woda